من یک دخترم

من نه دافم ! و نه داف پندار!

یک دختر ساده ، پر از ایده های رنگـــی ... اگر آرایشم پاک شود خودم را به آب و آتش نمیزنم ... زمان لازم برای آماده شدنم به بیش از یک ربع تجاوز نخواهد کرد ؛ با لب ها و صدایم دلبری نمی کنم تا مردان سست عنصر برایم سیخ کنند و شب ها برایم پی ام های سکسی بفرستند. به من بگویند ران هایت را به من بزن و لب هایت را به من بکش :|

از به به و چه چه کردن هایشان بیزارم ! من داف نیستم که خودم را به تن یک لاشی بمالم تا از من برای کارهایش استفاده کند.

اما به کثرت میبینم داف پندار هایی را که تنگ بازی شان بسیار ست ..

من حتی ادای همه چیز دان ها را هم در نمی آورم .... در هیچ چیز ادعایم نمی شود حتی اگر در آن کار پر از استعداد باشم ... من هیچ هستم ! و در هیچ چیز حتی "داف" بودن هم استعداد ندارم. 

من مغرور نیستم ، خودخواه نیستم ، من خودم هستم و آرزویم سرشار از تنهایی بودن ست. باید خودم را بسازم و تن از تنبلی هایم بکشم . باید قدرت داشته باشم تا هدف هایم را قوی کنم .

یادت هست برنامه های سال جاری را نوشته ام در وبلاگ قبلی م ؛ بسیاریش را فراموش کرده ام. کاش وبلاگ قبلی را داشتم تا میدیدیم چه ها کرده بودم و چه ها خواسته بودم . حالا هدف های یک ساله م را بسیار جستم و بعضی ها کلا به باد رفته اند.

باید چند کار را یاد آوری کنم . فقط دو ماه باقی ست .

  • کلاس موسیقی 
  • دیدن تمام فیلم های آرشیو
  • خواندن تمام کتاب های باقی مانده
  • کلاس زبان
  • چاپ کتاب

این ها به گمانم کامل نشده اند هنوز  

حواست هست هرچه را در وبلاگ یادداشت کردم عملی شد ؛

سال پیش در اینجا ذکر کرده م رتبه زیر 200 ، دانشگاه تهران ، رشته ای که دوست دارم ...

خدایا شکرت که برنامه هایم را توان نوشتن و عملی کردن دارم قلب

/ 0 نظر / 14 بازدید