صدای نبض تو.

شب هنگام وقتی همه جا سکوت غوغا کرده ، صدای قلب تو انفجار دیگری ست.

اینجا هوای با تو بودن ست ، دنیا را هوای با تو بودن گرفته ست ، بهترین موسیقی جهان ، اقتدار کن و دنیا را به خود بگیر. 

( می دانم که اینجا را خواهی خواند ، پس برای تو می نویسم ، همیشه خوب بمان )

/ 0 نظر / 14 بازدید