اعترافات ذهن خطرناک من

پلان اول سیامک صفری افتاده بر گندمزار زخمی ! بیگانه شده از خود و به دنبال خود...

درست مثل هرکدام از ما که گاهی خود را فراموش می کنم ! 

نمی دانم من کجام ! چه می کنم ! و باید چه کنم ؟

یک نفر مرا ندید؟

جملاتی که بارها با خود تکرار می کنم! فیلمی که اوج همذات پنداری من و "فرهاد" بود چشم

/ 0 نظر / 28 بازدید