بی پولی

وقتی هنوز به میان ماه نرسیده و من پول توجیبی ام تمام شده ، و کلاس پیانوم دقیقا در بازار ست. باید سرم را به زیر بیاندازم.نگاهم را حتی از حراجی های کنار خیابان صادقیه مخفی کنم که مبادا وسوسه شوم و ذلم ضعف رود برای کیف و کفش و لباس های زیر قیمت...

خدایا جیب هیچکس را خالی نکن.

/ 0 نظر / 15 بازدید