اولین پست 94 ای !

دم تحویل سال استرس گرفته بودم ! تپش قلب داشتم و ترسی تمام وجودم را رخنه کرد.. دم صبح هم با شکم خالی خوابیدم... اصلا نفهمیدم دلیل این بی حالی چیست ...

اصلا نمی دانم یکهو چه اتفاقی افتاد ! مثل اینکه با خودم کلنجار میرفتم که یک سال دیگر هم آمد و رفت ! و تو چه کردی در این سال ! چه کارهای عقب افتاده ای که انجام ندادی ! 

چه کتاب ها که نخوانده ماند ! چه فیلم ها که ندیده ماند ! چه انسان که نشناخته رفتند ! چه دوستان که بی رحمانه دل شکسته شدند !

و بعد  بر سودای دل خویش نظر افکندم و چیزی جز آتش ترس ندیدم ! 

امسال سال ِ توست ( شعار من در سال 94 ) نیشخند

/ 0 نظر / 17 بازدید