:|

 

آری ! 

 

اگر مادرت عقل داشت بی گمان با پدرت ازدواج نمی کرد !

و به ظن هر آدم عاقل تورا پس نمی انداخت چشمک

/ 0 نظر / 5 بازدید