ماهی قرمز

 

به م می گوید:« مثل ماهی قرمز می مانی حافظه ت 8 ثانیه ست »

زود یادم  میرود همه چیز ها را ، همه بدی ها ، همه دروغ را ، همه آدم هایی را که پا گذاشتند به زندگی م اما عشقشان ، دوستیشان فراموش شد ! همه شان را از یاد بردم !

ولی نمی دانم چرا همیشه گوشه ی ذهنم می ماند که از کسی دلخورم ! اما دلیلش را با هیچ منطقی به یاد نمی آورم!

 

گیرم من ماهی قرمز تو ! ماهی قرمز کوچک تو ؛ ولی سعی می کنم تو را ! اصلا تو یکی را از یاد نبرم (هرگز !)

 

+ اگر ماهی قرمز بودم ،  دوست داشتم از آن دسته ماهی های دم سفید و مخملی باشم از همان ها که دم هاشون مثل تور عروس به دنبالشون آویزان میشه و حظ می کنند گربه ها از رقص شان.

/ 0 نظر / 20 بازدید