کلافه

مثل یک دروغ بودیم

 

همینطور اَلکی به دنیا آمدیم و از دنیا هم خواهیم رفت.

 

فقط ،

یادت نمی ماند کی ها از خواب بلند می شدی و حال بیدار شدن نداشتی 

دوباره غلت می خوردی در جایَ ت و به خودت می خندی .

ده ساعت خواب مداوم تو را یکسره کلافه می کند

لعنت به خواب ، که هرچه بیشتر بخوابی خسته تری !

کلافه تری ...

چقدر برای امروز کار داشتم اما به هیچ کدام نرسیدم از بس که کلافه ام ....

/ 0 نظر / 11 بازدید