سادگی

هر زمان که جمله "زیبایی در سادگی ست " را می شنوم ناخودآگاه خنده م می گیرد !

 

چه کسی این جمله را باب کرد ؟! صرفا جهت خنده بود دیگر؟ وگرنه چرا  زیر عکس های هزار و یک عمله ای دختران این جمله را می نویسند ؟! و با اقتدار هم می گویند ؟

اصلا هم این جمله درست نمی باشد!

چرا؟!

میبینیم دیگر نه سادگی چهره و نه سادگی اخلاق خنثی

هردو شان را باید گذاشت لب کوزه و  آبش را خورد ....آب سادگی ش را !

لااقل در این مملکت نباید ساده و خر بود ...باید شر و وحشی و گستاخ باشی...اگر اینگونه نباشی خری !

 

همین که گفتم 

 

والسلام 

/ 0 نظر / 35 بازدید