آیا برای بچه دار شدن تصمیم گرفته اید ؟

چشمم به یک تبلیغ بالای کامنتس ها افتاد ...

"آیا برای بچه دار شدن تصمیم گرفته اید ؟"

 

گیرم تصمیم اش را هم گرفته باشم ! پدرش را از کجا بیاورم .

گیرم پدرش را هم پیدا کردم ! وضعیت اقتصادی به من اجازه بچه داری نمی دهد ! پول پوشک و پستونک و خورد و خوراک و ... بچه را چه کسی بدهد ؟!

 

نه جدا ! شما که انقدر ما را ترغیب می کنید به ازدواج و بچه داری جواب سوال هایمان را هم دارید که بدهید ؟

چند روز پیش پستی در وایبر به دستم رسید که نوشته بود :

وام ازدواج 6 میلیون و وام گاوداری 900 میلیون ..... حالا مانده ام ازدواج کنم یا گاو بگیرم !! خنثی

 

+به عکس بچه که نگاه می کنم دلم قیژ می رود برایش که وااای کاش من هم یکی مثل این را داشتم ! اما به چند سال بعد تر نگاه میکنم که بزرگ شده و قرار ست پدر مرا در آورد به غلط کردن می افتم !! ( کوچولو فقط عکست را خوردنی نگه دار ...لطفا ) 

/ 0 نظر / 17 بازدید