زنان عقدی سرزمینم

مطلبی را در سایت یاهو می خواندم من باب اینکه دختران جوان ایرانی عقد می کنند و سپس خواستار طلاق و نیمی از مهریه هستند... (قانونی که بعد از انقلاب برای دختران باکره ذکر شد که حق دارند فقط بخاطر حضور اسم مرد در شناسنامه شان نیمی از مهریه را بگیرند . ) آنقدر درباره دختران ایرانی سرد صحبت شده بود که اگر خدایی نکرده روزی با مردی از طایفه آنور آبی آشنا شدم با این اوصاف و ترسی که او را فرا میگیرد عمرا اگر به خواستگاری من بیاید ...

و بعد ترش آمده و گفته که زن ها بعد از طلاق به خواستگار بعدیشان هم ذکر میکنند که من بی گناه و طفل بوده ام و گول ظاهرش را خوردم...

یعنی دیگر همه جوره دست ما را خوانده ند و از نظرشان زنان ایرانی یک مشت جَفَنگ پول پرست می باشند . که مردان را از راه به در می کنند خنثی

 

لینک خبر مرتبط با پست 

/ 0 نظر / 15 بازدید