در فکرم

تو فکر اینکه هیچ وقت درک نکردم مردمی و که ادای دیگران را در می آورند خنثی
از اینکه به ما بفهمانی روشنفکر هستی و خیلی حالیته !

اما به جایش که می رسد مُخَ ت هنگ کند و دیگر نفهمی چه شد !

از اینکه تا یک دختری دوکلام بات بخندد و سیگاری به ت تعارف کند باخودت بگی «آره اینم از اوناست »

از اینکه ادعایت گوش جهان را کور کند (نه کر!) اما برای اینکه دخترت به سینما برود بترسی که مبادا کسی انگشت به او بزند خنثی

لابد از نظر تو و امثالت ما "فاحشه ایم"

نه عزیزم از خود راضی

ذهن تو یک فاحشه خانه ست و دیگر هیچ !   + اُپن مایند بودن به معنای برهنه شدنَ ت نیست ، به معنای اگزیستانسیالیسم  شدنَ ت نیست، به معنای ستودن فرهنگ غرب نیست ... روشنفکری یعنی عقایدت برای خودت و عقاید دیگران برای خودش ! بگذار به هم احترام بگذاریم ای فلانی

/ 0 نظر / 12 بازدید