دری وری نوشت !

مرا جز به تو ! بر چه حاجتی ست ؟!

 

مگر مرغان خُفته در نماز عشق !

 

طالعَ م نحس و دلم در حسرت بوییدنت

 

تن به تن جانم بده ساقی بیا در تن بجوی 

 

قصه ام . شد مرگ و من ! دفترچه ای از اسم اوی

 

دلبرم کاغذ بیار . نامه تمـــوم ِ بی من نــــرو قلب

 

+الهه موز دستم را به دست گرفت و مغزم پوچ شد و نوشتم ! 

/ 0 نظر / 8 بازدید