پر ام !

تا آخر امسال از کتاب و فیلم پر شده ام ..!!..

 

در حدی اگر کسی خودش را بُکُشَد که فلان فیلم یا فلان کتاب را بخوان باید بگویم :«ابداً»

 

خودم یک لیست طولانی دارم از خود راضی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید