اشتباه

گاهی وقت ها اتفاقات همچو خواسته تو پیش نمی رود !!!

 

خلاف زندگی تو می شود روزمره ات افسوس

/ 2 نظر / 61 بازدید
alighify

اتفاقات زندگی فقط در مغز و دنیای خودته و خودت خلقش میکنی چون خواسته ت بوده .علی قیفی