فرهنگ های اشتباه

مدتی ست در اینستاگرام؛ ویدئوهایی باب شده با مضمون چالش سلفی زیبا ●_○

فاوولینگ ها و دوستان بسیاری را دیدم که بدون درک معنای اول این قضیه شروع کردند برساخت ویدئو های لوس و تکراری و تکراری .حالا هرکدام با ترفندی .

از آن جهت که آدم پیگیر و دنباله رویی هستم ؛قضیه را پی گرفتم و به متوجه شدم که ریشه این فرهنگ اینگونه می باشد که : 

"اگر پوست خوبی نداری !

اگر چشمانت ستودنی نیست !

اگر مورد ستایش دیگران نیستی !

عیب ندارد آرایش کن و زیبا شو ! حالا ببین نگاه دیگران به تو چقدر متفاوت ودوست داشتنی ست ... 

اما این را بدان این فرد دیگر تو نیستی !بلکه تو ساخته شده ومورد تشویف دیگرانی .

زیبایی واقعی خود تو هستی و باید خویش را دوست بداری ♥♥"

 

حالا با نگاه به همین چند جمله و در نظر گرفتن ویدئو های اغراق شده ایرانی خودتان قضاوت کنید.... آرایش باعث زشت شدن نمی شود. بلکه تو را تغیر میدهد . حالا یاد بگیریم که آرایشمان را اغراق نکنیم بلکه تنها زیبایی هایمان را نمایان سازیم ♥♥

 

آزاده

/ 0 نظر / 47 بازدید