حواس شرطی تا چه حد ؟؟؟

این چندمین بار و چندمین بار ست که مطلبی ! اعم از داستان ، نمایشنامه ، نوشته در لب تاب بی صاحب مینویسم ( بدون چک نویس) و بعد لب تاب همه شان را به فنا می دهد !

خاک بر سر تکنولوژی که به فاک می دهد ذهنیات ما را!

 

حالا تکلیف دو سوم باقی نمایشنامه م چه می شود ؟! همان ها که شب ها با کورسویی تایپ کردم برای جشنواره ! 

چه می شود تکلیفش ؟؟!

همان طور که جامعه مان شهر هرت ست ! تکنولوژی هایمان هرت تر !

/ 0 نظر / 17 بازدید